Unia będzie współpracować z Arką Gdynia!

Unia Wąbrzeźno w ostatnich latach skutecznie stara się realizować cel, jakim jest szkolenie dzieci i młodzieży w jak największej liczbie grup wiekowych. We wtorek zarząd Unii nawiązał współpracę z Arką Gdynia, dzięki której szkolenie piłkarzy w naszym mieście może wejść na jeszcze wyższy poziom.

We wtorek w Gdyni doszło do spotkania prezesa Unii – Sebastiana Isbrandta z Wojciechem Pertkiewiczem (Prezes Zarządu Arka Gdynia SSA) oraz Krzysztofem Rybickim (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Arka Gdynia). Celem zebrania wymienionych przedstawicieli było podpisanie umowy o współpracy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży pomiędzy Unią Wąbrzeźno a Arką Gdynia.
Na mocy zawartego porozumienia Arka Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia zobowiązały się do organizacji szkoleń i stażów dla trenerów Unii w celu standaryzacji systemu szkolenia w naszym klubie według wytycznych stosowanych w Arce Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia. Ponadto trenerzy oraz zawodnicy Unii Wąbrzeźno będą mieli możliwość przyjazdów do Gdyni w celu rozgrywania gier kontrolnych i wspólnego oglądania meczów Ekstraklasy. Dodatkowo najmłodszym piłkarzom wąbrzeskiego klubu umożliwiono uczestnictwo w eskorcie (wyprowadzanie zawodników) podczas wybranych meczów Ekstraklasy. Unia uzyskała również zgodę na wykorzystanie nazwy Arka Gdynia i herbu gdyńskiego klubu w akcjach mających na celu prowadzenie naboru dzieci do grup młodzieżowych.
W zamian nasz klub zobowiązał się między innymi do prowadzenia szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programu szkolenia przedstawionym przez klub Arka Gdynia SSA oraz SI Arka Gdynia.
Ponadto wszystkie strony porozumienia zobowiązały się do trójstronnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat szkolenia dzieci i młodzieży, a także do budowania wspólnej bazy ćwiczeń i środków treningowych dla wszystkich grup młodzieżowych w odniesieniu do systemu szkolenia obowiązującego w partnerskich klubach. Dodatkowo klubu będą wzajemnie zapraszały się na organizowane przez siebie turnieje i umożliwiały uczestnictwo na preferencyjnych warunkach.
Mamy nadzieję, że zawarta umowa podniesie jakość szkolenia w naszym klubie, a tym samym przyczyni się do sukcesów Unii i jej wychowanków.

Foto.: Stanisław Wrzosek – www.arka.gdynia.pl

Napisz komentarz