Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze

Dziś o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MKS Unia Wąbrzeźno.

Głównymi punktami zebrania było m.in. przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, a także, w związku z upływającą kadencją, wybór nowych członków do władz stowarzyszenia.
Członkowie MKS Unia Wąbrzeźno zadecydowali, że w Zarządzie Klubu nadal będą zasiadać Robert Śliwiński (prezes), Roman Dziadosz (wiceprezes) oraz Radosław Cisło (sekretarz). Zmianie nie uległ również skład Komisji Rewizyjnej, w której będą działać Paweł Bartoś, Mariusz Drapiewski i Janusz Marchlewicz.

Napisz komentarz